درباره کارخانه قالیشویی عزیزی

کارخانه قالیشویی عزیزی در سال 1375 به عنوان یکی از اولین قالیشویی های مازندران فعالیت خود را در شهر بابل با 3 نفر پرسنل شروع و در ادامه خدمت رسانی خود را در شهرهای بابلسر و قائمشهر گسترش داد. این قالیشویی عضو رسمی اتحادیه می باشد.

در این کارخانه تمام فرش ها با دستگاه های به روز دنیا و با بهترین مواد شوینده شسته و تحویل مشتری می شود. تمام خدمات قالیشویی از شستشوی فرش و مبلمان و رفوگری همراه با ضمانت می باشد.

برای تسهیل و صرفه جویی در وقت مشتریان متحرم نیز امکان سفارش آنلاین فراهم شده است.

شعبات فعال قالیشویی عزیزی

قالیشویی بابل

قالیشویی بابلسر

قالیشویی قائمشهر